Individualno varstvo

Individualno varstvo bo Občina Prevalje zagotavljala zdravim otrokom staršev, ki sta oba zaposlena v dejavnosti, določeni na podlagi okrožnice pristojnega ministrstva. Po pridobljenih podatkih občani Občine Prevalje trenutno ne potrebujejo individualnega varstva otrok.

Ukrepi JKP LOG d.o.o. so v priloženi priponki.

Župan Občine Prevalje je te ukrepe sprejel zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19.

Prosimo spoštujmo ukrepe za našo skupno varnost.

Ostali ukrepi: